Klepsydry i nekrologi

Na miejscu przygotowujemy klepsydry o treści standardowej lub zaproponowanej przez Państwa. Przywiązujemy wagę do jakości i estetyki, dlatego też klepsydry wypisujemy wyłącznie na komputerze.

Klepsydry rozwiesza się w miejscach publicznych (ściany domu zmarłego, na tablicach przy świątyniach, cmentarzach lub w miejscach, gdzie osoba zmarła mogła być znana lub często przebywała. Na życzenie klienta istnieje możliwość rozwieszenia klepsydr przez naszą firmę.

Za naszym pośrednictwem możliwe jest również zredagowanie i zamieszczenie nekrologów w dowolnie wybranej gazecie. Nekrolog może zawierać takie informacje, jak: miejsce i czas uroczystości pogrzebowych, wyrazy współczucia dla bliskich, czy też krótką wzmiankę opisującą daną postać i okoliczności śmierci.

© 2017 Firma Pogrzebowa Lacrima Aneta Sosinka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Firma Pogrzebowa Lacrima Sosinka Świętochłowice 504 799 745