Ekshumacje

Przyjmujemy zlecenia na transport zwłok przy ekshumacji zapewniając stosownie do potrzeb worek ekshumacyjny, skrzynkę ekshumacyjną lub trumnę.

Okres przeprowadzania ekshumacji wypada między 15 października a 15 kwietnia.

Poniżej przedstawiamy kolejność postępowania przy organizowaniu ekshumacji:

    Zarząd cmentarza, na który będą przenoszone szczątki, musi wyrazić zgodę (zapewnienie) dotyczącą istnienia miejsca i prawa do pochowania osoby ekshumowanej
    Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało) musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli od daty pochowania nie upłynęło 20 lat sanepid może wyznaczyć swojego przedstawiciela i informuje o możliwym terminie jego obecności podczas ekshumacji
    Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego zabieramy osobę ekshumowaną
    Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji oraz informuje o konieczności odbioru karty zgonu w trakcie ekshumacji. Jeżeli sanepid wymaga obecności swojego przedstawiciela staramy się dopasować termin ekshumacji do terminu narzuconego przez sanepid
    O terminie dostarczenia szczątków informujemy zarząd cmentarza, na który będą one przeniesione
    Po odbiorze karty zgonu należy udać się do zarządu cmentarza, na którym będzie pochowane ciało, w celu przekazania jej zarządowi. Zarząd cmentarza wcześniej poinformowany o terminie ekshumacji zajmie się otwarciem i zamknięciem grobu

© 2017 Firma Pogrzebowa Lacrima Aneta Sosinka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Firma Pogrzebowa Lacrima Sosinka Świętochłowice 504 799 745