Kremacje

Kremacja (łac. cremare) - jest to forma pogrzebu zwłok zmarłego polegająca na spaleniu ciała. Kremacja z każdym rokiem zyskuje coraz więcej zwolenników. W krajach Europy Zachodniej spopiela się około 50 %zmarłych. W Polsce na podstawie przeprowadzonych przez CBOS badań, około 40 % ankietowanych nie ma nic przeciwko spopielaniu zwłok

W 2006 roku wykonano w ośmiu polskich spopielarniach 19472 kremacje. Pochówek prochów stanowił 6% ogółu pogrzebów zorganizowanych w naszym kraju, co oznacza, że co 18 zmarły w Polsce był poddany spopieleniu.

Kremacja przeprowadzana jest w specjalnym piecu kremacyjnym nadzorowanym i sterowanym przez komputer. Ciało spopiela się w trumnie, w temperaturze od 800 do 1300 oC. Całkowity cykl kremacyjny trwa od 1,5 do 2 godzin. Szczątki zmarłego składane są do urny. Pochówek spopielonego ciała odbywa się z zachowaniem wszelkich godności należnych zmarłemu a obrzędy pogrzebowe nie różnią się od tradycyjnego pochówku w trumnie.

Kościół Rzymskokatolicki zaakceptował spopielenie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1176 par. 3 mówi: "Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej". Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że "dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji".

Gwarantujemy Państwu pomoc w ustaleniu ceremonii pożegnania osoby zmarłej, dnia i godziny wykonania kremacji, terminu i miejsca pochowania prochów, jak również w wyborze odpowiedniej trumny do kremacji, urny czy też relikwiarza.

© 2017 Firma Pogrzebowa Lacrima Aneta Sosinka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Firma Pogrzebowa Lacrima Sosinka Świętochłowice 504 799 745