Zarządzanie cmentarzami

Parafie administrują cmentarzami parafialnymi. W ramach czynności admistrowania parafie prowadzą rejestr osób pochowanych na Cmentarzu, rejestr pochówków, wskazują miejsca grzebalne. Stosowne opłaty pobierają kancelarie parafialne.
 
Wykonując czynności administrowania parafie uprawnione są do sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem prac kamieniarskich, zagospodarowania miejsca wokół grobu oraz pochówków. W tym celu dokonują sprawdzania miejsca pochówku, dysponentów grobu, zastrzeżeń oraz wydają stosowne zaświadczenia, decyzje oraz dokumenty niezbędne do wykonywania określonych czynności na cmentarzu.
 

Rezerwacje grobów

Miejsca grobowe, za które nie wniesiono opłaty, mogą zostać udostępnione pod nowe pochówki. Na dzień dzisiejszy likwidacji mogą ulec groby, których rezerwacja wygasła w 2016 roku lub wcześniej. Rezerwacja grobu wygasa po 20 latach od daty pochówku, po tym terminie należy przedłużyć rezerwację na 5, 10, 15 lub 20 lat.

Opłata na cmentarzu parafialnym Św. Józefa w Świętochłowicach za 1 rok wynosi 15 zł. Opłaty pobiera Kancelaria Parafialna przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach - Zgodzie tel. 32 245 39 39. Kancelaria czynna: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek od godz. 09.00 do godziny 11.00, dodatkowo w Piątek od godz. 15.00 do godz. 17.00.

© 2017 Firma Pogrzebowa Lacrima Aneta Sosinka. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Firma Pogrzebowa Lacrima Sosinka Świętochłowice 504 799 745